• huvud-banner

Kolpasta

  • Kolpasta för elvärmefilm

    Kolpasta för elvärmefilm

    1. Uppvärmningskolpastan och den fjärrinfraröda elektriska värmefilmen baserad på denna, dess råmaterialformel inkluderar följande komponenter i vikt: 15-20 delar kolpulver;10-20 delar grafit;5-10 delar kalciumkarbidpulver;35 delar organisk bärare ~70 delar;1~5 delar dispergeringsmedel.

    2. Den organiska bäraren inkluderar epoxiharts, polyuretan, akrylharts och etylenoxalat;den fjärrinfraröda elektriska värmefilmen baserad på den inkluderar en basfilm, en värmealstrande kolpastaremsa, minst två strömförande remsor, Polyesterfilmen på de strömförande remsorna, de strömförande remsorna är anordnade parallellt med varandra och fördelade med intervall, och de värmealstrande kolpastremsorna beläggs med den ovan nämnda värmealstrande kolpastan.